Volgende eindwerken worden binnenkort publiek verdedigd

Ombouwen van Daikin airconditioning tot warmtepompOp 07-06-2021 om 09:00
in lokaal 1.11 Simulator PPT
herstel en automatisatie van een dieselgeneratorOp 07-06-2021 om 10:00
in lokaal 1.11 Simulator PPT
Le palier magnétique Op 10-09-2021 om 11:00
in lokaal 1.11 Simulator PPT
Automatiseren hoogspanningskabinetOp 10-09-2021 om 15:00
in lokaal Bredastraat
Bouw en ontwerp van een CNC machineOp 10-09-2021 om 16:00
in lokaal Bredastraat
Flettner rotors en VentiFoils: de mogelijke toekomst van windpropulsieOp 11-06-2021 om 16:00
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
Le sable maritime belge est-il voué à devenir une ressource rare?Op 14-06-2021 om 10:00
in lokaal Raadzaal
De invoering van een verplicht vermoeidheidsmanagementsysteem in de maritieme sectorOp 15-06-2021 om 09:03
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
Het verband tussen een overvloed aan informatie op de brug en vermoeidheidOp 15-06-2021 om 11:00
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
Onderzoek en integratie van een RADAR in een meetketen Op 15-06-2021 om 11:00
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
De verticale distributie van corrosie en fouling op scheepsrompen en damplankenOp 15-06-2021 om 12.30
in lokaal 2.26 MRM
Is er nood aan een nieuwe standaard voor containers ?Op 15-06-2021 om 14:00
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
Dronegebruik binnen de haven van AntwerpenOp 15-06-2021 om 15:00
in lokaal 2.26 MRM
L’enseignement de l’entrepreneuriat à l’École Supérieure de Navigation d’AnversOp 15-06-21 om 14.00
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
De economische impact van corrosieOp 15/06/2021 om 13:30
in lokaal 2.26 MRM
De aansprakelijkheid en regelgeving aan boord van autonome schepenOp 16/06/2021 om 09:30
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
Onderzoek naar de huidige en toekomstige nationale en internationale regelgevingen omtrent Umanned Surface Vehicles (USV) en de nodige competenties voor USV-operatorsOp 17-06-2021 om 10:00
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
Les croisières d'explorationOp 17-06-2021 om 13:30
in lokaal Raadzaal
Exploring the Implementation of Line Oriented Flight Training on a Maritime Navigation SimulatorOp 17-06-2021 om 15:00
in lokaal Raadzaal
Procedures en consequenties bij het aan boord nemen van vluchtelingenOp 17-06-2021 om 15:00
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
Invloed van de verhouding diesel/biodiesel op de concentratie van NOx en fijn stof in de uitlaatgassen bij gebruik van RapeseedMethylEsterOp 17-06-2021 om 9:30
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
Comment la pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation numérique des navires et modifié la perception des besoins en internet.Op 17-06_2021 om 16:30
in lokaal Raadzaal
Onderzoek naar de antifouling-activiteit van natuurstoffen in mariene coatings Op 18-06-2021 om 11.30
in lokaal 0.03 Aula Ortelius
Onderzoek naar antifouling verven met behulp van een dynamisch platform.Op 21-06-2021 om 10:00
in lokaal 2.26 MRM
De huidige status van zeekaarten in polaire gebieden.Op 21-06-2021 om 17:00
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
La microencapsulation dans les peintures anticorrosionOp 21/06/2021 om 14:00
in lokaal 2.26 MRM
La place de l'espagnol dans le monde maritimeOp 22-06-2021 om 10:00
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
Le renforcement musculaire à bord: Implémentation d'exercices standardisés à bord des navires de la marine marchandeOp 22-06-2021 om 11:30
in lokaal Raadzaal
Le stockage d'hydrogène sous forme d'hydruresOp 22-06-2021 om 13:30
in lokaal Nog te bepalen
Evacuatie aan boord van passagiersschepen door middel van interne locatiebepalingOp 23-06-2021 om 10:00
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
Opties voor het indienen van een klacht omtrent rechten die geschonden werden in de Internationale WaterenOp 23-06-2021 om 10:00
in lokaal Raadzaal
RIPAM pour navires autonomes, proposition d’adaptations et de modificationsOp 23/06/2021 om 10:30
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
comment augmenter l'efficacité du bateau solaire grace à l'héliceOp 24-06-2021 om 08:00
in lokaal 1.11 Simulator PPT
Optimaliseren van luchtkwaliteitsmetingen voor scheepscampagnesOp 24-06-2021 om 09:00
in lokaal 1.11 Simulator PPT
conversion d'un moteur diesel en un moteur poly carburantOp 24-06-2021 om 10:00
in lokaal 1.11 Simulator PPT
Invloed van openingsdruk van de injector en de vetzuursamenstelling van een biodiesel op de samenstelling van uitlaatgassen met de nadruk op fijn stofOp 24-06-2021 om 11.00
in lokaal 1.11 Simulator PPT
Netto energie optimaliseren bij het Air Lubrication SystemOp 24-06-2021 om 11:00
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
Restauratie van het lichtschip “West-Hinder III”Op 24-06-2021 om 13:00
in lokaal Bredastraat
Branchement des navires marchands aux reseaux électriques terrestresOp 24-06-2021 om 14:00
in lokaal Bredastraat
Le cylindre aspiréOp 24-06-2021 om 16:00
in lokaal Bredastraat
De vereisten voor elektronisch onderhoud van telecommunicatieapparatuur aan boordOp 24/06/2021 om 13:00
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
Bepaling van het elementair elektronisch onderhoud van telecommunicatieapparatuur aan boordOp 24/06/2021 om 15:00
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra
Hoe officieren aan boord van tankers toenemende administratieve druk ervaren en de gevolgen daarvanOp 25-06-2021 om 10:00
in lokaal Blackboard Collaborate Ultra